دسته‌ها
جاوا

تفاوت String با StringBuilder و StringBuffer در جاوا

مطلبی که امروز با هم بررسی اش میکنیم تفاوت بین کلاس String با کلاس های StringBuilder و StringBuffer هست.

تفاوت اصلی این کلاس ها بر میگرده به مفهوم Mutable & Immutable Object در جاوا

Immutable Object ها Objectهایی هستند که بعد از ایجاد امکان تغییر در آن ها وجود ندارد (متغیر نیستند) و Mutable Object ها دقیقا برعکس.

String در جاوا به صورت Immutable تعریف شده است . StringBuilder و StringBuffer در نقطه مقابل Mutable هستند.

خروجی method :

7079 milliseconds
2 milliseconds
3 milliseconds

تفاوت محسوس در زمان اجرا کاملا مرتبط هست با تعداد اشیایی که در طول زمان اجرای کد ساخته میشه.